Udržateľnosť je nová paradigma podnikania

Zelená dohoda Európskej únie prináša nové požiadavky a legislatívne úpravy, ktoré zmenia podnikateľské prostredie. Najväčšie dopady budú mať veľké firmy. Malé a stredné podniky ale tiež neuniknú zmene. 

Ste pripravení čeliť týmto výzvam? 

Neviete, ako sa vysporiadať s požiadavkami udržateľnosti? 

 

Pomôžeme nájsť rozumné a efektívne riešenia.

Pomôžeme Vám

ESG školenia na mieru

Čo je to ESG, NFRD, CSRD, taxonómia, GBS, ESRS…? Vysvetlíme.

 

Každá firma je iná a udržateľnosť bude mať na ňu unikátne dopady.  Pomôžeme Vám identifikovať dôležité aspekty ESG pre Vašu firmu a prispôsobíme školenia podľa Vašich potrieb. 

 

Desiatky odškolených hodín na mieru šitých školení s Net Promoter Score (NPS) vyše 90.

 

Spoločne nájdeme najlepšiu cestu k udržateľnosti pre Vašu firmu.

Individuálne poradenstvo

Udržateľnosť je jedným z cieľov EÚ na najbližšie dekády. Nedá sa merať jedným indikátorom, podobne ako finančné zdravie podniku, vyžaduje si to komplexnú analýzu.

 

Naším zámerom je pomáhať firmám tak, aby mohli ľahko pochopiť problematiku udržateľnosti za pomoci našich nástrojov a získané poznatky následne u seba efektívne aplikovať. 

Uhlíková stopa firmy

Uhlíková stopa bude zrejme najdôležitejším ukazovateľov v rámci ESG. Kým niektoré veľké firmy už majú určité skúsenosti, väčšina o nej počula ešte len zbežne.

 

Pomocou našej online kalkulačky uhlíkovej stopy pre malé a stredné firmy si môže vyrátať každá firma svoju uhlíkovú stopu a začať implementáciu udržateľnosti.

 

Začnite čo najskôr riadiť svoju uhlíkovú stopu, v budúcnosti to bude Vaša firma potrebovať: uhlikovastopa.eu

Služby pre CSRD firmy

Firmy, ktoré musia priamo spĺňať požiadavky CSRD stoja pred náročnou a kompexnou úlohou.

 

Vieme Vám pomôcť s individuálnymi potrebami, ako napríklad zber údajov o dodávateľskom reťazci.

Strategické poradenstvo

ESG a udržateľnosť nie sú samostatne stojace témy, ktoré sa netýkajú zvyšku firmy.

 

Vďaka naším skúsenostiam v oblasti stratégie, finančného riadenia firmy a kontrollingu sa na nás môžete obrátiť aj v témach, ktoré nesúvisia priamo s udržateľnosťou

Viete, čo je prináša udržateľnosť v rámci EÚ pre firmy ako Vaša?